Realiseren van impact

Janneke de Groot - Amplitudo

Inzicht in hoe jij het verschil kunt maken

Ik geloof in een wereld waarin mensen het verschil kunnen maken. Vanuit deze motivatie werk ik sinds 2007 in de gezondheidszorg. Mijn focus is hierbij steeds meer komen te liggen op het realiseren van impact. Als zorgvernieuwer help ik mensen en organisaties in de gezondheidszorg om het verschil te maken met innovatietrajecten. Dit zijn zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, fondsen en diverse samenwerkingsverbanden. 

In mijn aanpak kijk ik naar de unieke eigenschappen en de context van een project. Ik geloof niet (meer) in een standaardaanpak. Het realiseren van impact vraagt vooral om scherpe focus en leren wat werkt in de praktijk. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Om dit proces te structureren en te begeleiden heb ik de IMPACT methode ontwikkeld. Hiermee kunnen projectleiders en organisaties ook zelf aan de slag.   

 Waar kan ik je mee helpen?

Praktisch Stappenplan

Start met het bepalen van de juiste focus en een helder stappenplan. Ik ondersteun projectleiders om inzicht te krijgen in wat er echt toe in een innovatieproject en hoe ze dit kunnen vertalen naar concrete acties. Zodat jij precies weet wat er nodig is om jouw projectdoelen te realiseren. 

IMPACT coaching

Kies voor IMPACT coaching als je er klaar voor bent om in de praktijk aan de slag te gaan. Ik begeleid en coach projectleiders in zorgorganisaties bij het implementeren van zorginnovaties. Zodat ze sneller aan de slag gaan en resultaten realiseren. 

 

Projectmanagement

Als projectleider adviseer en ondersteun ik zorgorganisaties bij complexe en strategische innovatieprojecten. Dit kan ook op specifieke onderdelen van een innovatieproject, zoals het maken van een verkenning of het opstellen van een business case.Projecten

Janneke de Groot Amplitudo

Aanpak persoonsgerichte zorg

In de eerstelijn zijn steeds meer organisaties bezig met het implementeren van persoonsgerichte zorg. InEen en haar leden willen meer gezamenlijk optrekken en een aanpak ontwikkelen voor de verbreding en opschaling. 

 

Ik heb een verkenning gemaakt naar de ervaringen van koplopers en de behoefte van leden van InEen. Op basis van de inzichten heb ik een gezamenlijke aanpak ontwikkeld en de uitvoering hiervan opgestart. Het resultaat is dat leden weten hoe ze invulling kunnen geven aan persoonsgerichte zorg, kennis en ervaringen uitwisselen en samen optrekken in het organiseren van randvoorwaarden. 

Janneke de Groot - Amplitudo

Project samen innoveren en slim organiseren 

Samen ontdekken welke technologische innovaties toepasbaar zijn in het verpleeghuis. Dat is het doel van dit regionale samenwerkingsproject van ActiVite, DSV|Verzorgd Leven, Libertas Leiden en Topaz.

 

Als projectcoördinator ben ik verantwoordelijk voor de opstart, uitvoering en realisatie van het samenwerkingsproject. In het eerste half jaar lag de nadruk op het vormgeven van de samenwerking,  het opstellen van een gezamenlijke innovatieagenda en selecteren van kansrijke pilots. Bij de uitvoering van de pilots ondersteun ik de interne projectleiders en adviseer ik de bestuurders over het vervolg. 

Janneke de Groot - Amplitudo

Projectcoach Noaber Foundation 

Noaber Foundation ondersteunt zorginnovaties die bijdragen aan het behoud en bevorderen van gezondheid. De ondersteuning bestaat niet alleen uit financiering, maar ook uit een betrokken rol in het project bij de opstart en uitvoering. 

 

Als projectcoach heb ik een aantal projecten begeleid bij hun volgende stap naar meer impact. Bij één project betrof dit het samen uitwerken van een praktisch stappenplan om financiering te verkrijgen. Bij twee andere projecten ging het om coachen bij de implementatie en integratie. 


Aanpak: in 6 stappen naar meer IMPACT

Innoveren met impact

Inzicht
Ontdekken wat er echt toe doet

Door in te zoomen op het probleem en de behoefte van de doelgroep. 

Innoveren met impact

Aan de slag
Leren hoe het werkt in de praktijk 

Door te DOEN: durven, ontdekken, experimenteren en niet laten afleiden.  

Innoveren met impact

Mindset
Beïnvloeden van onbewust gedrag  

Door te de focus te leggen op leren,

ontwikkelen en groei. 

Innoveren met impact

Comfort zone
Forceren van doorbraken 

Door weerstand te gebruiken als richtingaanwijzer voor meer impact.

Innoveren met impact

Praktisch plan
Creëer focus en overzicht   

Door aandacht te hebben voor innovatie, 

implementatie en integratie.

Innoveren met impact

Tijd
Kiezen van het juiste moment  

Door aandacht te hebben voor de

korte en lange termijn. Opdrachtgevers


Referenties

"

Janneke heeft als projectleider het uitslagenportaal goed zichtbaar gemaakt, het project gekoppeld aan partijen die er toe doen, nieuwe paden ingeslagen en samen met kerngroep een duidelijke roadmap bepaald. Daarnaast is het fijn samenwerken en is er ruimte voor ieders mening en input.

 

- Annelijn Goedhart

(Coördinator Innovatie Saltro)

"Zet vandaag de eerste stap naar meer impact !