Advies en ondersteuning voor zorginnovatieprojecten

 

Ik adviseer zorgorganisaties bij de opzet van innovatieprojecten

 

 

Ik ondersteun projectleiders bij de uitwerking en de vertaling naar concerte acties

 

 

Ik coach projectleiders bij het realiseren van het beoodge resultaat

Ontdek hoe je kunt innoveren met meer impact

Ben jij bezig met innoveren in de gezondheidszorg? Wil je graag meer bereiken met jouw innovatie(s), zodat je echt het verschil kunt maken? Met Amplitudo help ik jou en jouw organisatie om nieuwe oplossingen te realiseren, nieuwe ontwikkelingen te benutten en in te spelen op veranderingen in de omgeving. Als zorgvernieuwer heb ik ruime ervaring met innovatieprojecten in de gezondheidszorg. 

Mijn ervaring is dat het succes van innovaties vooral zit in de interactie tussen gebruiker, innovatie en omgeving. Daarom kies ik voor een mensgerichte en oplossingsgerichte aanpak. Hierin zijn nieuwsgierigheid, inlevingsvermogen en creativiteit essentieel.Ben jij er klaar voor om jouw innovatieplannen om te zetten in concrete acties? Dan help ik jou graag dé volgende stap te zetten!  How do I help you create more impact?

Praktisch stappenplan

Start met het bepalen van de juiste focus en een helder stappenplan. Ik ondersteun projectleiders om inzicht te krijgen in wat er echt toe in een innovatieproject en hoe ze dit kunnen vertalen naar concrete acties. Zodat jij precies weet wat er nodig is om jouw projectdoelen te realiseren. 

IMPACT coaching

Kies voor IMPACT coaching als je er klaar voor bent om in de praktijk aan de slag te gaan. Ik begeleid en coach projectleiders in zorgorganisaties bij het implementeren van zorginnovaties. Zodat ze sneller aan de slag gaan en resultaten realiseren. 

Projectmanagement

Als projectleider adviseer en ondersteun ik zorgorganisaties bij complexe en strategische innovatieprojecten. Dit kan ook op specifieke onderdelen van een innovatieproject, zoals het maken van een verkenning of het opstellen van een business case.Projecten

Aanpak persoonsgerichte zorg

In de eerstelijn zijn steeds meer organisaties bezig met het implementeren van persoonsgerichte zorg. InEen en haar leden willen meer gezamenlijk optrekken en een aanpak ontwikkelen voor de verbreding en opschaling. 

 

Ik heb een verkenning gemaakt naar de ervaringen van koplopers en de behoefte van leden van InEen. Op basis van de inzichten heb ik een gezamenlijke aanpak ontwikkeld en de uitvoering hiervan opgestart. Het resultaat is dat leden weten hoe ze invulling kunnen geven aan persoonsgerichte zorg, kennis en ervaringen uitwisselen en samen optrekken in het organiseren van randvoorwaarden. 

Project samen innoveren en slim organiseren 

Samen ontdekken welke technologische innovaties toepasbaar zijn in het verpleeghuis. Dat is het doel van dit regionale samenwerkingsproject van ActiVite, DSV|Verzorgd Leven, Libertas Leiden en Topaz.

 

Als projectcoördinator ben ik verantwoordelijk voor de opstart, uitvoering en realisatie van het samenwerkingsproject. In het eerste half jaar lag de nadruk op het vormgeven van de samenwerking,  het opstellen van een gezamenlijke innovatieagenda en selecteren van kansrijke pilots. Bij de uitvoering van de pilots ondersteun ik de interne projectleiders en adviseer ik de bestuurders over het vervolg. 

Projectcoach Noaber Foundation 

Noaber Foundation ondersteunt zorginnovaties die bijdragen aan het behoud en bevorderen van gezondheid. De ondersteuning bestaat niet alleen uit financiering, maar ook uit een betrokken rol in het project bij de opstart en uitvoering. 

 

Als projectcoach heb ik een aantal projecten begeleid bij hun volgende stap naar meer impact. Bij één project betrof dit het samen uitwerken van een praktisch stappenplan om financiering te verkrijgen. Bij twee andere projecten ging het om coachen bij de implementatie en integratie. 


Client testimonials

"

Janneke heeft als projectleider het uitslagenportaal goed zichtbaar gemaakt, het project gekoppeld aan partijen die er toe doen, nieuwe paden ingeslagen en samen met kerngroep een duidelijke roadmap bepaald. Daarnaast is het fijn samenwerken en is er ruimte voor ieders mening en input.

 

- Annelijn Goedhart

(Coördinator Innovatie Saltro)

"Start innoveren met impact now!