Projecten

  • Samenwerking 4 ouderenzorgorganisaties Zuid Holland Noord: projectleider 'samen innoveren en slim organiseren in het verpleeghuis'. 
  • Reumafonds: ontwikkelen strategische innovatie-aanpak.
  • Saltro: projectleider a.i. patiënten uitslagenportaal & ontwikkeling business model uitslagenportaal.
  • Nierstichting: projectleider ontwikkeling en implementatie van Coach4Life
  • VitaValley: projectmanager Coalitie Applied Gaming. O.a. implementatieverkenning Let's Play en begeleiding learning community. 
  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: ontwikkelen projectvoorstel JGZ Techagenda.