Projecten

VitaValley: projectadviseur fasttrack beeldschermzorg 


SAG Amsterdam: projectcoach implementatie zorgpad Goed Thuiskomen. 


Vilans: projectcoach challenge verpleeghuizen van de toekomst 


Omring: projectadviseur hospital at home 


Regionaal samenwerkingsverband Leiden: projectleider
'samen innoveren en slim organiseren in het verpleeghuis'


Noaber Foundation:  projectcoach donatieprojecten op domeinen vitaliteit en zelfstandigheid.


 

InEenprojectleider Persoonsgerichte Zorg en coördinator Zelfzorg Ondersteund!


 

Reumafonds: ontwikkelen strategische innovatie-aanpak.


Patiëntenfederatie Nederland: projectleider a.i. Samen beslissen in de huisartsenpraktijk


 

Saltro: projectleider a.i. patiënten uitslagenportaal & ontwikkeling business model uitslagenportaal.


 

 Nierstichting: projectleider ontwikkeling en implementatie van Coach4Life


 

VitaValley: projectmanager Coalitie Applied Gaming. O.a. implementatieverkenning Let's Play en begeleiding learning community. 


 

Nierpatiëntenvereniging en Nierstichting: Implementatieverkenning zelfmanagement.


 

Zelfzorg Ondersteund!: opstellen maatschappelijke business case (2014).


Netwerk Geriatrie: secretaris samenwerkingsverband Netwerk Geriatrie Gelderse Vallei.


 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: ontwikkelen projectvoorstel JGZ Techagenda.


Zorginstituut Nederland: verkenning en publicatie eHealth in de richtlijnenOpdrachtgevers Amplitudo