De geheimen van innoveren: 5 persoonlijke lessen

 

Kunnen we het verloop en het succes van innovatieprojecten voorspellen? Deze vraag hield me aan het einde van het jaar bezig. Ik besloot terug te kijken op de projecten waar ik de afgelopen vijf jaar aan had gewerkt. Een verrassende conclusie was dat vrijwel alle projecten anders waren gelopen dan ik vooraf had gedacht en met wisselend resultaat.

In eerste instantie was ik licht teleurgesteld. Had ik het al die tijd misschien verkeerd aangepakt? Maar het maakte me ook nieuwsgierig. Welke zaken zijn nu echt van belang als je aan innovatieprojecten werkt? En hoe kun je hier op sturen?

Een analyse van de projecten waar ik aan heb gewerkt in de afgelopen jaren, leidde in eerste instantie tot een diverse en onsamenhangende lijst met inzichten, ervaringen en leermomenten. Maar na het verder afpellen van deze lijst, blijkt er (gelukkig) wel degelijk een verband te zijn. Dit zijn de 5 geheimen die ik in de praktijk heb ontdekt. 

1. Lef. Innovatieprojecten hebben elk hun eigen dynamiek en karakter. Dit betekent dat je vaak te maken hebt met onbekende situaties en onzekerheden in de aanpak. Als innovator moet je bereid zijn uit je comfort zone te stappen en het risico te lopen te falen. Dit vraagt om lef en een basisvertrouwen waar je op terug kunt vallen.  

2. Intuïtie. Innoveren is gevoel. Je moet een zekere mate van onbevangenheid houden gedurende het innovatietraject om in staat zijn goed waar te nemen. Als we ons vastbijten in het einddoel, verliezen we het vermogen om echt te luisteren naar wat we horen en te zien waar we naar kijken. Juist als we hier tijd voor maken, biedt dit kansen om op tijd bij te sturen waar nodig.

3. Creativiteit. De onvoorspelbaarheid van een innovatietraject is bijna altijd een zekerheid. Dit vraagt een flinke dosis creativiteit en flexibiliteit om onverwachte zaken op te kunnen vangen. Maar hoe kom je dan tot creatieve oplossingen? Staar je vooral niet blind op het probleem, maar doorbreek je normale denkpatroon of laat het los. Mijn belangrijkste ingevingen en ideeën komen bijna altijd als ik er niet bewust mee bezig ben: op de fiets, in een (saaie) meeting of door een gesprek met iemand.

4. Communicatie. Innovatieprojecten zorgen vrijwel altijd voor onrust. Dit kan het vertrouwen in het project beïnvloeden. Het is van belang deze onrust te onderkennen en bespreekbaar te maken. De onrust kent vaak meerdere fasen en hierop kun je vooraf al anticiperen. Zorg dat je de verbinding met alle betrokkenen houdt. Het werken vanuit een gezamenlijke visie en een onderling vertrouwen in het project zijn essentieel als de zaken anders lopen.

5. Plezier. Als we sturen op inhoud en proces vergeten we vaak te sturen op plezier. Terwijl dit vaak een belangrijke factor is voor het resultaat. Plezier hangt namelijk nauw samen met onze motivatie en waar we energie van krijgen. Daarnaast zorgt sturen op plezier ervoor dat er meer aandacht is voor de relatie. Ik geloof dat als we werken vanuit plezier we ook betere prestaties leveren. Succesvol innoveren doe je voor je gevoel daarom vaak met leuke mensen!

Waar ik een aantal jaar geleden geloofde in een rationele en theoretische aanpak, heb ik in de praktijk de waarde leren kennen van een meer intuïtieve aanpak. Onze intuïtieve intelligentie wordt geassocieerd met het functioneren van onze rechter hersenhelft. Het zijn eigenschappen die we al hebben, maar helaas vaak weer afleren om in te zetten. In de praktijk kennen we nog meer waarde toe aan eigenschappen die we associëren met onze linker hersenhelft, zoals logica, ratio, feiten en strategie.

Dit maakt me nieuwsgierig naar wat er kan gebeuren als we hier meer balans in vinden en ook actief onze intuïtieve intelligentie gaan inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat dit leidt tot verrassende oplossingen, meer samenwerking en uiteindelijk een beter resultaat. Mijn goede voornemen is dan ook mijn intuïtieve intelligentie nog bewuster in te zetten het komende jaar!

Ik ben benieuwd of je deze inzichten herkend of juist hele andere innovatiegeheimen hebt. Ik zou het leuk vinden als je deze wilt delen door een reactie te geven of een berichtje te sturen. 

Write a comment

Comments: 0