Interview: Samen Beslissen in de huisartsenzorg

Uit een meldactie van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat de behoefte aan Samen Beslissen hoog is. Vrijwel iedereen (94%) geeft aan dit belangrijk te vinden. Toch is er in de praktijk nog lang niet altijd sprake van Samen Beslissen. Dit project heeft als doel de bewustwording van Samen Beslissen te vergroten bij zowel patiënten als zorgverleners. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 3 goede vragen. In 2017 is verkent of en hoe 3 goede vragen ingezet kan worden in de huisartsenzorg. In dit interview kun je meer lezen over de opzet en ervaringen met het project. 

Write a comment

Comments: 0