· 

Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching

Ben jij bezig met het implementeren of opschalen van een zorginnovatie? Dan is de subsidie implementatie- en opschalingscoaching interessant voor jou. Op 1 september ging de tweede ronde open. Je leest in deze blog hoe je gebruik van deze subsidie kunt maken en hoe je dit bedrag van € 5.000 eenvoudig aanvraagt. 

 

subsidie implementatie- en opschalingscoaching
Afbeelding: zorg voor innoveren

Doel subsidie implementatie- en opschalingscoaching

 Sinds maart 2020 is het mogelijk om bij ZonMw een aanvraag te doen voor de subsidie implementatie- en opschalingscoaching. Het doel van de subsidie is om zorginnovaties beter, sneller en duurzaam te implementeren. Met de subsidie kan een externe coach ingezet worden die adviseert bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.  

Nieuwe ronde geopend

In de periode 2020-2022 zullen 5 rondes voor de subsidie implementatie- en opschalingscoaching worden uitgezet. De eerste ronde liep van maart tot juni dit jaar. Het budget van € 200.000 is toen volledig aangevraagd en de ronde is vroegtijdig gesloten. Op 1 september is de tweede ronde geopend. Het budget is gezien de belangstelling in de vorige ronde nu verhoogd met 1 miljoen euro tot € 1.200.000. Dit biedt meer innovatieprojecten de mogelijkheid om hier gebruik van de maken. Deze ronde staat open zolang er budget beschikbaar is of tot uiterlijk 28 oktober.  

Randvoorwaarden aanvraag

Voorwaarde  voor deze subsidie is dat deze wordt aangevraagd door een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie i.s.m. een zorgaanbieder. De subsidie kan worden ingezet voor advies en ondersteuning door een externe coach bij een implementatie- of opschalingsproject. Denk aan het uitwerken van een implementatieplan, ondersteuning bij het uitvoeren ervan, strategische samenwerking met partners of het uitwerken van een business case.  

Voorbeelden van subsidieaanvragen

In ronde 1 heb ik een aanvraag ingediend samen met Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG). De implementatie- en opschalingscoaching is gericht op het project 'inzet POH ouderenzorg in transmurale zorg kwetsbare ouderen Amsterdam'. De coaching bestaat uit ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van de implementatie-aanpak. Lees hier de publiekssamenvatting van dit project. 

 

Op de website van Zorg voor Innoveren is ook een voorbeeld te vinden van implementatie- en opschalingscoaching. Het betreft de inzet van een externe coach bij het opzetten en inrichten van online logopedie. De inzet van de coach is hier gericht op advies en ondersteuning  bij de keuze van een online platform.  Lees hier meer over in dit interview

 

Voorbeelden van hulpvragen uit andere aanvragen zijn: 

 • Ondersteuning bij het verkennen van regionale samenwerking. 
 • Ondersteuning bij het verkennen van verschillende implementatiestrategieën. 
 • Ondersteuning bij de implementatie van e-health in de organisatie. 
 • Ondersteuning bij het uitwerken van de (maatschappelijke) business case. 

Informatie en tips voor het schrijven van een aanvraag

Op basis van mijn ervaring bij het schrijven van een aantal aanvragen voor de subsidie implementatie- en opschalingscoaching, heb ik de belangrijkste info en tips hieronder samengevat: 

 • Alle informatie over de subsidieoproep vind je op deze pagina van ZonMw.
 • De voorwaarden en het proces van aanvragen zijn beschreven in de subsidieoproep. Neem deze goed door. 
 • Het coachingstraject is gericht op één specifiek project. Benoem heldere doelen en activiteiten voor het coachingstraject. 
 • De subsidie kan worden ingezet voor verschillende fasen van een implementatieproces: start, uitvoering, vastlopen of opschaling.
 • De subsidie bedraagt maximaal €5.000 (incl. BTW). De projectcoaching duurt maximaal 6 maanden. 
 • Aanvragers van deze subsidie moeten zelf een geschikte coach zoeken. Voorwaarde is dat coach aantoonbare ervaring en expertise (3+ jaar) op het gebied van implementatie en opschaling in de gezondheidszorg. 
 • De aanvraag moet door de hoofdaanvrager worden ingediend in Projectnet
 • Bij de aanvraag bestaat uit 3 onderdelen:
  • Aanvraagformulier. Let op: het aanvraagformulier voor ronde 2 is gewijzigd t.o.v. de vorige ronde.
  • Ondertekende offerte van de coach. Lees hier waar de offerte aan moet voldoen.
  • De-minimusverklaring. De toelichting en de link naar het formulier vind je hier.
 • Direct na het indienen van de aanvraag dient nog een bevestiging per e-mail gestuurd te worden met een 'Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’. 

Ondersteuning bij aanvraag

Ik hoop dat je met deze tips je voordeel kunt doen bij het schrijven van een goede aanvraag. Mocht je willen sparren over jouw aanvraag of interesse hebben in samenwerking met mij, stuur mij dan een bericht via janneke@amplitudo.nl of  maak gebruik van een gratis strategiesessie. Je vindt daarnaast meer informatie onder het kopje Projectcoaching. 

 

 


Write a comment

Comments: 0