· 

6 succesfactoren voor versneld implementeren

versneld implementeren
Afbeelding: Zorg van Nu

Wat opvalt tijdens deze coronacrisis is dat het extremen versterkt. Aan de ene kant komen innovatieprojecten piepend tot stilstand. Aan de andere kant is een honger ontstaan naar het inzetten van technologische innovaties. In deze blog ga ik in op succesfactoren die bijdragen aan het versneld implementeren. 

Zorg op afstand

Er is veel vraag naar de inzet van zorg op afstand. Denk aan de inzet van beeldbellen, online therapie, slimme brillen en monitoring op afstand.  Een mooi overzicht van Vilans met concrete voorbeelden vind je hier. De belangstelling om met deze innovaties aan de slag te gaan is ongekend. 

 

Vanuit het ministerie van VWS is € 23 miljoen vrijgemaakt voor zorgaanbieders die zorg op afstand versneld willen implementeren. De regeling moest al snel weer sluiten vanwege de massale belangstelling. Uiteindelijk zijn er 460 projectvoorstellen goedgekeurd. Hiermee wordt een flinke impuls gegeven aan versneld implementeren.  

Implementatiekracht van de sector

Hoewel de corona uitbraak de zorg onder druk zet, krijgt het innovatief vermogen van de sector ook een boost. Hoewel de innovatiekracht van zorgsector vorig jaar door FWG als hoog werd bestempeld, ging dit vooral over de potentie. De implementatiekracht bleef in de praktijk achter (zie mijn eerdere blog). De coronacrisis zorgt ervoor dat nu ook de implementatiekracht van de sector wordt aangesprokenHet oplossend vermogen, de creativiteit en het enthousiasme om elkaar te helpen zijn opeens heel duidelijk zichtbaar. 

Zes succesfactoren

De coronacrisis zorgt voor een aantal succesfactoren om technologische innovaties versneld te implementeren. De belangrijkste succesfactoren heb ik hieronder opeen rij gezet. 

 

1. Snelle adoptie

De adoptie van digitale zorg is hoog. We ervaren een urgent probleem en zien de noodzaak. Beeldbellen is niet nieuw, maar wordt nu voor het eerst op grote schaal toegepast in de zorg. 

 

2. Vraaggestuurd werken 

Zorgverleners en cliënten lopen tegen allerlei knelpunten en problemen aan. Deze vragen zijn de aanleiding om te starten met innovatie. Hierdoor sluiten oplossingen beter aan bij de behoefte.  

 

3. Praktische oplossingen 

Praktische problemen kunnen vaak ook praktisch worden opgelost. De creativiteit en het oplossend vermogen van de mensen uit de praktijk wordt meer benut. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. 

 

4. Snelle verspreiding 

De bereidheid om kennis en ervaring uit te wisselen is groot.  Er wordt vooral in informele netwerken veel gedeeld en goede ideeën worden sneller van elkaar overgenomen. 

 

5. Gericht op leren 

Er is meer bereidheid om dingen uit te proberen en te leren. De stap naar het gaan doen wordt sneller gezet, zonder vooraf eerst alles dicht te timmeren. De onzekerheid die hier bij hoort wordt meer geaccepteerd. 

 

6. All or nothing 

De oude situatie bestaat even niet meer. De introductie van de nieuwe werkwijze vervangt de oude situatie. Mensen moeten hierin wel mee en kunnen niet vasthouden aan het oude.    

Versneld implementeren

Hoewel de druk op de zorg iets afneemt, blijven deze succesfactoren voor het versneld implementeren voorlopig wel aanwezig. Maar ook als deze noodzaak straks (hopelijk) wegvalt, blijven dit belangrijke succesfactoren om rekening mee te houden in de implementatie. 

 

In deze periode is er ook extra ondersteuning beschikbaar voor zorgorganisaties die aan de slag willen met versneld implementeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Fasttrack Beeldschermzorg van VitaValley. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg voor zorg- en welzijnsorganisaties. De toolkit helpt organisaties bij het maken van keuzes en het doorlopen van de verschillende stappen in het implementatieproces. 

 

Daarnaast is er tot 30 juni de mogelijkheid om bij Zorg voor Innoveren subsidie aan te vragen voor implementatie- en opschalingscoaching. Hiermee kunnen organisaties advies en ondersteuning inkopen om een volgende stap te zetten met hun innovatieproject. Meer info over deze regeling en aanmelden, vind je onder het kopje projectcoaching

Innoveren in tijden van corona

Deze blog is onderdeel van een reeks over innoveren in tijden van corona . Lees ook de eerdere artikelen over: 

Write a comment

Comments: 0