· 

10 stappen voor versneld implementeren

fasttrack beeldschermzorg versneld implementeren

Ik baalde als een stekker toen projecten door de coronacrisis opeens on hold werden gezet. In eerste instantie probeerde ik me nog te verzetten. Maar ik merkte al snel dat dit weinig zin had. Dit ging nog wel even duren...  Het interessante is dat er ook ruimte ontstond voor nieuwe dingen. Ik zag in rap tempo nieuwe initiatieven ontstaan. En ik besloot te kijken waar ik wél een bijdrage aan kon leveren.

 

Zo raakte ik via mijn netwerk betrokken bij een mooi nieuw initiatief om de zorg tijdens deze coronacrisis te ondersteunen: de fasttrack beeldschermzorg. Vanuit de fasttrack beeldschermzorg is een 10-stappenplan ontwikkeld om beeldschermzorg versneld te implementeren. De fasttrack richt zich specifiek op beeldschermzorg, maar de aanpak is ook breder toepasbaar voor zorg op afstand.

Fasttrack beeldschermzorg

De fasttrack beeldschermzorg ondersteunt zorgorganisaties bij het versneld implementeren van beeldschermzorg. 

Het is een initiatief van VitaValley in samenwerking met het ministerie van VWS, ZonMw en RVO. En is vooral bedoeld als ondersteuning voor zorgorganisaties die gebruik maken van de SET Covid-19 noodregeling. Meer dan de helft van de toekende projectvoorstellen binnen deze regeling richt zich op het versneld implementeren van beeldschermzorg. 

10-stappenplan

Het implementeren van zorginnovaties is normaal gesproken al een uitdaging. Maar daar komen nu nog een paar extra uitdagingen bij. Het versneld implementeren  vraagt om een andere aanpak. Om zorgorganisaties te ondersteunen is een 10-stappenplan ontwikkeld. Dit helpt zorgorganisaties om hun eigen route uit te stippelen met behulp van kennis, tools en tips. Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden bij het doorlopen van de verschillende stappen.  Het stappenplan wordt op basis van ervaringen steeds bijgesteld en aangescherpt. 

Voorbereiden implementatie

De afgelopen 2 maanden is vooral ervaring opgedaan met de voorbereiding van de implementatie. Hoewel veel organisaties de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan met beeldschermzorg, zijn er een aantal zaken anders dan voorheen. Daarom wil ik een aantal specifieke onderwerpen uitlichten. 

 

1. Keuzes maken.

Hoewel je zo snel mogelijk wilt starten met implementeren, is het belangrijk in de voorbereiding na te denken over hoe je beeldschermzorg wilt inrichten en organiseren. Met het eindplaatje voor ogen, kun je in de voorbereiding de juiste keuzes maken. Om de keuzes en afwegingen  die een rol spelen inzichtelijk te maken hebben we een keuzehulp beeldschermzorg ontwikkeld. 

 

2. Selectie e-health toepassing. 

Een belangrijkste stap is de selectie van een e-health toepassing. Welke oplossing past bij jouw doel, doelgroep en organisatie. Er zijn verschillende overzichten beschikbaar van beeldschermzorg toepassingen. Dit overzicht bevat informatie over verschillende beeldschermzorg oplossingen. Het overzicht gaat in op het product, de kosten, de verschillende toepassingsgebieden en aan welke normen wordt voldaan. Daarnaast zijn een aantal uitgebreide overzichten terug te vinden via:  

 

3. Technische voorbereiding

Voorheen werd een apparaat vaak voor een groot deel bij de cliënt thuis geïnstalleerd. De wens nu is om apparaten meer centraal te kunnen beheren en fysieke contactmomenten met cliënten te kunnen beperken.Om dit meer op afstand te kunnen organiseren en beheren is wat meer technische voorbereiding nodig. Zaken waar je rekening mee moeten houden in de voorbereiding zijn: 

 

  • Aanschaf of gebruik eigen device. 
  • Flexibiliteit in op- en afschalen van beeldzorg. 
  • Op afstand installeren en beheren van apparaten. 
  • Installatie en instructie bij cliënten. 

Zelf ben ik betrokken geweest bij de technische voorbereiding voor de versnelde implementatie van beeldzorg bij zorgorganisatie Omring. Hier is in de voorbereiding nauw samengewerkt met Amac en Apple.  De ervaringen en inzichten met dit traject zijn beschreven in deze praktische voorbeeldcase. Daarnaast heeft Apple een eenvoudige infographic gemaakt over de te nemen stappen. 

 

4. Inrichten werkprocessen 

De organisatie van beeldschermzorg vraagt om heldere afspraken en werkprocessen. Zodat duidelijk is wie wat wanneer doet. Denk hierbij aan de de volgende onderwerpen: 

  • Selecteren en aanmelden cliënten/patiënten. Een keuze kan ook zijn geen selectie te maken. 
  • Selecteren van zorgverleners die beeldschermzorg gaan aanbieden. Een keuze kan ook zijn geen selectie te maken. 
  • Afspraken of werkinstructie op welke wijze beeldschermzorg wordt ingezet. Denk hierbij ook aan het benoemen van rollen en verantwoordelijkheden. 
  • Handleiding of instructiematerialen voor cliënten/patiënten/mantelzorgers over het gebruik van beeldschermzorg. 
  • Inrichten support. Waar kunnen medewerkers en cliënten terecht voor vragen, technische storingen en ondersteuning bij gebruik.  

Nu de maatregelen langzamerhand worden versoepeld en de reguliere zorg weer wordt opgestart, kun je ook nadenken over vormen van blended zorg. 

 

5. Praktijkvoorbeelden 

Hoe ziet de invulling van deze stappen er dan concreet uit in de praktijk? Verschillende organisaties hebben ter inspiratie een praktijkvoorbeeld gedeeld binnen de fasttrack beeldschermzorg. Een overzicht van deze praktijkvoorbeelden uit VVT, revalidatiegeneeskunde, fysiotherapie en paramedische beroepen en huisartsen vind je terug in de bibliotheek van het 10-stappenplan.  

Ondersteuning

Gezien het tempo waarmee beeldschermzorg wordt geïmplementeerd is het een uitdaging om niet alles zelf uit te denken en te testen. Door kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen we sneller van elkaar leren wat juist wel en niet werkt. Met een online leernetwerk faciliteert de fasttrack beeldschermzorg ook dat zorgorganisaties samen kunnen optrekken en van elkaar kunnen leren. Deelname aan het online netwerk is exclusief voor organisaties die een SET Covid-19 subsidie ontvangen. 

 

Een andere vorm van ondersteuning is de inzet van externe experts en organisaties. Voor organisaties die behoefte hebben aan externe ondersteuning, is er een overzicht van deskundige personen en partnerorganisaties opgesteld. Ik vind het leuk om te melden, dat je mij hierin ook kunt terugvinden.  

Versnellen van zorginnovaties

Deze blog is onderdeel van een reeks over het versnellen van zorginnovaties. 

Eerdere blogartikelen hierover zijn: 

 

De nieuwste blogartikelen in je mailbox ontvangen?