· 

Valkuilen bij het schrijven van plan van aanpak

Het kan best lastig zijn om een plan van aanpak te schrijven voor een zorginnovatie. Ik merk dat zorgvernieuwers soms al beginnen te zuchten bij het woord 'plan'. De meesten beginnen liever gewoon, dan het eerst op te moeten schrijven. Toch is het goed om eerst na te denken over wat je precies wilt en hoe je dit kunt bereiken. Een belangrijk misverstand is dat een plan altijd heel uitgebreid moet zijn. Een goed plan van aanpak is vooral praktisch en overzichtelijk. 

In deze blog voor ZorgInnovatie ga ik in op 5 belangrijke valkuilen en geef ik tips hoe je komt tot een overzichtelijk en praktisch stappenplan. Ook handig als je bijvoorbeeld een subsidieaanvraag wilt schrijven. 

Valkuil 1: het probleem ontbreekt

Natuurlijk weet jij precies waarom je dit project wilt gaan doen. Maar vergeet niet om dit ook duidelijk te maken voor anderen. Een valkuil is dat het probleem heel algemeen wordt beschreven om vervolgens veel aandacht te besteden aan de oplossing. Het is belangrijk dat mensen die je nodig hebt of wilt betrekken bij jouw zorginnovatie het probleem herkennen. Hoe specifieker je het probleem kunt beschrijven, hoe beter. 

Maak een praktisch stappenplan

Wil je aan de slag met de tips om een praktisch en overzichtelijk stappenplan te maken? Download dan gratis mijn e-book 'Quick scan innoveren met impact'. Hierin worden de verschillende onderdelen van een praktisch stappenplan verder toegelicht en vind je handige formats en tips om zelf mee aan de slag te gaan. 

Blogreeks innoveren met impact

Deze blog is onderdeel van een reeks voor het platform ZorgInnovatie over innoveren met impact. Hierin deel ik inspiratie, inzichten en praktische tips uit mijn praktijk als zorgvernieuwer. Eerdere blogs in deze reeks zijn:

Write a comment

Comments: 0