· 

3 uitdagingen voor implementeren digitale zorg

Een paar weken geleden was ik als expert te gast in het webinar van VitaValley over de Fasttrack Beeldschermzorg. Hierbij zijn we ingegaan op de belangrijkste ervaringen en uitdagingen met het duurzaam implementeren van digitale zorg. In deze blog heb ik 3 belangrijke uitdagingen samengevat en vind je tips hoe je gebruik kunt maken (financiële) ondersteuningsmogelijkheden.  

implementeren digitale zorg

Impuls voor implementeren digitale zorg

 Vanwege corona is er sinds afgelopen maart € 100 miljoen extra vrijgemaakt voor de Stimuleringregeling E-health Thuis (SET). Dit heeft geleid tot indrukwekkende aantallen in de opschaling van bestaande e-health toepassingen. Zo is 61% van de huisartsen gestart met beeldbellen en vonden er in de GGZ 16x meer beeldbelconsulten plaats.  

 

Hoewel de subsidie tijdelijk is, geven de meeste zorgaanbieders aan ook na afloop van de subsidie door te willen gaan met de inzet van digitale zorg. Maar om dit te kunnen realiseren zijn er nog wel een aantal uitdagingen. 

3 belangrijke uitdagingen

1. Zorg voor een visie op inzet digitale zorg

Vanuit urgentie en noodzaak zijn veel organisaties gestart met het implementeren van digitale zorg. Maar vaak ontbreekt het nog aan een visie om digitale zorg duurzaam te implementeren. 

 

2. Verschuif de focus van technologie naar veranderproces

Ondanks de indrukwekkende cijfers, zijn niet we in de praktijk vooral wisselende ervaringen. Tot nu toe lag de focus vaak op de technische implementatie. Er is nog veel winst te behalen door aandacht te besteden aan het veranderproces.

 

3. Structurele financiering digitale zorg

Na afloop van de subsidie is structurele financiering nodig. Ondanks de toegenomen mogelijkheden, blijft dit in de praktijk een uitdaging. Het is belangrijk meer inzicht te krijgen in de (maatschappelijke) business case van digitale zorg toepassingen als input voor het gesprek met de zorgverzekeraar.  

Ondersteuningsmogelijkheden

Herken je deze uitdagingen? Dan zijn er een aantal ondersteuningsmogelijkheden die interessant om te benutten. 

  • Stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg. De kennis en ervaringen die wordt opgedaan vanuit de lopende SET projecten worden hier gebundeld en beschikbaar gesteld. Je vindt hier waardevolle informatie over verschillende e-health toepassingen, inspirerende praktijkvoorbeelden en tips voor het doorlopen van de verschillende fasen in het implementatieproces. 
  • Subsidie visievorming digitale zorg. Met de PréSET regeling kunnen zorgaanbieders € 20.000 aanvragen voor het ontwikkelen van een visie op digitale zorg. Zie voor meer info deze pagina van RVO
  • Subsidie implementeren digitale zorg. Met de SET Covid-19 2.0 regeling kunnen zorgaanbieders (wijkverpleging) tot uiterlijk 30 november € 50.000 aanvragen voor de implementatie van digitale zorg thuis. Check voor meer info deze pagina van RVO.
  • Subsidie implementatie- en opschalingscoaching. Met deze subsidie kunnen zorgaanbieders max. € 5.000 aanvragen voor de inzet van een externe coach. De tweede ronde is eind oktober gesloten. In 2021 volgen nog 2 nieuwe rondes.  Tips en info om deze subsidie aan te vragen vind je op deze pagina.   

Blogreeks: versnellen van zorginnovatie

Deze blog is onderdeel van een reeks over het versneld implementeren van zorginnovaties. Eerdere blogartikelen over dit onderwerp zijn:

 


Write a comment

Comments: 0